Τοποθέτηση Απόστρατων Αξιωματικών στα ΠΑΜ-ΠΣΕΑΚατατέθηκε Ερώτηση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Σταύρο Μιχαηλίδη και κ. Δημήτρη Μπιάγκη, κατόπιν συνεργασίας με τον Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Τοποθέτηση Απόστρατων Αξιωματικών στα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ» προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αναδείξουμε την εξαιρετικά μειωμένη στελέχωση τω Τμημάτων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ στη Χίο και σε αντίστοιχα τμήματα άλλων περιοχών, νομών ή περιφερειών, αφού δεν είναι δυνατόν, υπό το εν λόγω πλαίσιο, να ανταποκριθούν στο πολυσχιδές και απαιτητικό έργο τους, ακόμα και σε περίοδο ειρήνης, πόσο μάλλον σε περίοδο έντασης, κρίσης ή πολέμου. 

Μέσω της ερώτησης αιτούμαστε από τους αρμόδιους Υπουργούς να εφαρμόσουν το σχετικό νόμο και να επαναφέρουν στη θέση των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών απόστρατους Αξιωματικούς, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ευαίσθητο Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Περιφερειών.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι, 
Η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, σε συνδυασμό με την διαρκή τουρκική απειλή, καθιστούν προτεραιότητα την σωστή και μεθοδευμένη οργάνωση και εκπαίδευση των συντελεστών για την Παλλαϊκή Άμυνα και του άμαχου πληθυσμού από τον καιρό της ειρήνης. Η οργάνωση αυτή με την σειρά της, θα οδηγήσει στην βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και επαύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας σε περίοδο έντασης, κρίσης ή πολέμου.

Σήμερα στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ- ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), με έδρα την Μυτιλήνη, είναι τοποθετημένοι μόνο τρεις (3) πολιτικοί υπάλληλοι, για ένα αντικείμενο τόσο ευρύ, πολυσύνθετο και επιφορτισμένο με τόσες αρμοδιότητες (Μυτιλήνη:1, Χίος:1, Σάμος:1).

Σύμφωνα με το (α) σχετ. (ν.5003/2022/ΦΕΚ 230 Α’) (Άρθρο 84 «Στελέχωση θέσεων προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών Προσθήκη άρθρου 245Α στον ν. 3852/2010») ισχύει ότι:

1. Ανώτεροι ή ανώτατοι εν αποστρατεία αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία, απόφοιτοι, κατά προτίμηση, της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου ή αντίστοιχης σχολής πολέμου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τοποθετούνται στις θέσεις των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών.

2. Ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης της Περιφέρειας συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες των αντιστοίχων γραφείων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

3. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρων ή ανωτάτων μονίμων εξ εφέδρων αξιωματικών που πρόκειται να στελεχώσουν θέσεις προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.».

Στις παρατηρήσεις από την επιθεώρηση του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της ΠΒΑ από το ΓΕΕΘΑ/Α6 [(β) σχετ: (ΑΠ) Φ.074/14/2404/Σ.311/1 Αυγ 2016/ΓΕΕΘΑ/Α΄ Κλάδος/Α6 και (γ) σχετ: (ΑΠ) Φ.074.9/32/256493/Σ.1767/27 Ιουν 2018/ΓΕΕΘΑ/Α΄ Κλάδος/Α6], αναφέρει ρητά «Κρίνεται αναγκαία η στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος, πλέον του ενός υπαλλήλου, λόγω του όγκου εργασίας και των υποχρεώσεων από την αποστολή των ΠΑΜ-ΠΣΕΑ».

Δεδομένου ότι, το Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ στην Χίο, αλλά και σε αντίστοιχα τμήματα άλλων περιοχών, νομών ή περιφερειών, υπό την παρούσα στελέχωση δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στο πολυσχιδές και απαιτητικό έργο τους, ακόμα και σε περίοδο ειρήνης, πόσο μάλλον σε περίοδο έντασης, κρίσης ή πολέμου. Τα εν λόγω Τμήματα είναι νευραλγικά και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Αποτελεί λόγο της αποστολής και του έργου τους από μόνα τους μία Υπηρεσία και δυστυχώς είναι απαξιωμένα και υποστελεχωμένα με ότι αυτό συνεπάγεται για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προτίθεστε να εφαρμόσετε τον νόμο (σχετικό α) και να επαναφέρεται στην θέση των προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών απόστρατους Αξιωματικούς, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ευαίσθητο Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Περιφερειών;