Δένδιας: Βρίσκεται σε εξέλιξη εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για Μετοχικά Ταμεία–ΕΚΟΕΜ–ΕΛΟΑΣε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω ότι στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, στην κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό αναλήφθηκαν ενέργειες για τη συλλογή των αναγκαίων συγκεντρωτικών και στατιστικών δεδομένων, τα οποία αφενός δεν συνδέονται με τα στοιχεία ταυτοποίησης μετόχων ή μερισματούχων και αφετέρου είναι εκ του νόμου απαραίτητα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των παραπάνω φορέων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ