«Αδιέξοδο με τα έξοδα μετάθεσης στρατιωτικών»-Παράδειγμα του προβλήματοςΗ Ένωση Στρατιωτικών Ξάνθης εξέδωσε ανακοίνωση για τα έξοδα μετάθεσης στρατιωτικών.

Κύριε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την αγανάκτηση συναδέλφων μας που καλούνται να μετακινηθούν (μετατεθούν) το προσεχές διάστημα, καθ΄ υλοποίηση σχετικών διαταγών της Υπηρεσίας. 

Μετά από επικοινωνία με την Ένωσή μας, μας μετέφεραν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, καθόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις μεταθέσεις.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα τιμών, μεταφορικών εταιριών για τη μεταφορά της  οικοσκευής τους, εισιτηρίων, καυσίμων και διοδίων (όπου απαιτείται) για τη μεταφορά της οικογένειάς τους και ενοικίων για τη στέγασή τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εξωπραγματικό υψηλό κόστος, το οποίο δεν μπορεί επ’ ουδενί να καλύψει ο χαμηλός μισθός τους και τα «ψίχουλα» που θα λάβουν ως «έξοδα μεταθέσεως»!

Για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα, παραθέτουμε, ως παράδειγμα, την προσομοιωμένη περίπτωση που κάποιος έγγαμος στρατιωτικός ΕΠΟΠ Επιλοχίας  με δύο (2) ανήλικα τέκνα, μετατίθεται από Μονάδα της Ξάνθης, σε αντίστοιχη της Ρόδου:

Το κόστος της μεταφορικής εταιρίας, για τη μεταφορά και μόνο της οικοσκευής, από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών (όπως αποσυναρμολόγηση, τύλιγμα, χρήση ανυψωτικού κ.λπ.), ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) ευρώ.

Το κόστος μετακίνησης οδικώς από Ξάνθη σε Πειραιά για την ανωτέρω οικογένεια (καύσιμα, διόδια), ανέρχεται περίπου στα διακόσια (200) ευρώ.

Το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (Πειραιάς – Ρόδος σε κατάστρωμα) για δύο (2) ενήλικες, δύο (2) ανήλικους και ένα (1) αυτοκίνητο μεσαίου μεγέθους, ανέρχεται περίπου στα τριακόσια (300) ευρώ.
Το κόστος ενοικίασης κατοικίας με τρία (3) υπνοδωμάτια, υπολογίζοντας την προκαταβολική καταβολή εγγύησης και αμοιβής μεσίτη, ανέρχεται περίπου στα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.550) ευρώ (850€ μηνιαίο μίσθωμα).

Από τα παραπάνω, προκύπτουν άμεσα έξοδα ύψους περίπου έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα (6.150) ευρώ.

Τα έξοδα μεταθέσεως που θα καταβληθούν από την Υπηρεσία, ανέρχονται μόλις σε χίλια τετρακόσια είκοσι (1.420) ευρώ! Συνυπολογίζοντας ότι ενδεχομένως να λάβει πίσω την εγγύηση δύο μηνιαίων μισθωμάτων από την κατοικία που νοίκιαζε στην Ξάνθη με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 400€, άρα 800 ευρώ, τα «έσοδά» του φτάνουν τα 2.220 ευρώ.

Από τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας απλά μαθηματικά, ο μετατιθέμενος στρατιωτικός πρέπει από κάπου να βρει άμεσα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (3.930) ευρώ.

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ, διότι εμείς αδυνατούμε να απαντήσουμε: «από πού θα βρει 3.930 ευρώ; Να δανειστεί από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που δεν έχουν, ή να αρχίσει να πουλά ό,τι μπορεί να πουλήσει; Γιατί η Υπηρεσία δεν προσαρμόζει τα καταβαλλόμενα έξοδα μεταθέσεως σύμφωνα με την πραγματικότητα και τις ανάγκες, παρά αναγκάζει τους στρατιωτικούς σε διπλή και μαύρη εργασία;»

Καταληκτικά και σε συνέχεια του πάγιου αιτήματός μας, απαιτούμε:

Αύξηση της αποζημίωσης της μετακίνησης των στρατιωτικών στα σύγχρονα δεδομένα της ανατίμησης και της ακρίβειας.
Πλήρη κάλυψη των πραγματικών εξόδων μετάθεσης.
Στρατιωτικά οικήματα ή επιδότηση ενοικίου στο 100% για όλους.
Αύξηση των οικονομικών αποδοχών των στρατιωτικών με τη θέσπιση νέου, σύγχρονου, δίκαιου και αξιοπρεπούς μισθολογίου.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο