Έρχεται νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιοΤου Κώστα Κατίκου

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, με στόχο να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής 5 βασικές ρυθμίσεις:

1. Ρύθμιση για τις αναδρομικές περικοπές στις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα.

2. Μείωση στις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

3. Βελτιώσεις στο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων με αναπηρία.

4. Νέος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ. 

5. Τροποποιήσεις στον νόμο για το ΤΕΚΑ ώστε να μπορεί να ασκεί επενδυτική πολιτική χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν στα Ταμεία του πρώτου πυλώνα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το περιεχόμενο των νομοθετικών παρεμβάσεων προβλέπει τα εξής:

1. Συντάξεις χηρείας και διακανονισμός για τις περικοπές που δεν έγιναν σε δικαιούχους από Ταμεία του ιδιωτικού τομέα. Εκτιμάται ότι αφορά πάνω από 60.000 συνταξιούχους χηρείας μετά το 2016 στους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η διάταξη που προβλέπει ότι η σύνταξη χηρείας μειώνεται από το 70% της αρχικής στο 35% αν, μετά την πρώτη τριετία από την καταβολή της, η χήρα ή ο χήρος εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Η πρόταση από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας είναι να εφαρμοστούν οι περικοπές, αλλά στις περιπτώσεις που καταβάλλεται και δεύτερη σύνταξη (λόγω γήρατος) ο συνταξιούχος να μπορεί να επιλέξει τη μικρότερη για την περικοπή. Εξετάζεται επίσης οι αναδρομικές μειώσεις που δεν έγιναν μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το 2020 και μετά να έχουν έκπτωση κατά 50% ή και έως 80% εφόσον η υπόλοιπη περικοπή πληρωθεί εφάπαξ. 

2. Μειώσεις στις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για κύριες συντάξεις (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) πάνω από τα 1.400 ευρώ και για επικουρικές πάνω από τα 300 ευρώ. Σύμφωνα με τα εξεταζόμενα σενάρια, στις κύριες συντάξεις η μείωση θα επιβάλλεται σε τμήμα σύνταξης και όχι σε όλο το ποσό, όπως ισχύει σήμερα, ενώ στις επικουρικές είναι πολύ πιθανό η εισφορά να καταργηθεί.

3. Διορθώσεις στην απασχόληση των συνταξιούχων με αναπηρία. Η διάταξη προβλέπει ότι όσοι έχουν ιατρική γνωμάτευση αναπηρίας και εργάζονται θα μπορούν να λαμβάνουν και τη σύνταξή τους, χωρίς να χρειαστεί να διακόψουν την εργασία τους.

4. Ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ. Αλλάζουν όλα στα επιδόματα ασθένειας, τα επιδόματα κύησης και λοχείας και στα έξοδα κηδείας. Στα επιδόματα υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ενώ στα έξοδα κηδείας η ψαλίδα είναι τεράστια, καθώς τα ποσά κυμαίνονται από 690 ευρώ (ΝΑΤ) έως 7.773 ευρώ που καταβάλλει το πρώην ΗΣΑΠ και είναι και το υψηλότερο ποσό για έξοδα κηδείας του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ο νέος κανονισμός θα έχει τα ίδια ποσά για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για τον νέο κανονισμό παροχών προς το υπουργείο Εργασίας είναι να ληφθούν ως βάση οι παροχές του ΙΚΑ και επάνω σε αυτές να γίνουν αυξομειώσεις στα επιδόματα των υπολοίπων φορέων. Μειώσεις θα γίνουν στα έξοδα κηδείας που είναι πάνω από τα 800-1.000 ευρώ, ενώ μικρές αυξήσεις θα πρέπει να αναμένονται και στα επιδόματα μητρότητας. Με τον νέο κανονισμό θα αλλάξουν και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των παροχών, που σημαίνει ότι για κάποιες θα γίνουν αυστηρότερες. Ο ενιαίος κανονισμός παροχών αποτελεί το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της πολυνομίας και την κατάργηση των επιμέρους καταστατικών που ακόμα και σήμερα εφαρμόζονται από τα Ταμεία, παρότι όλα έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Το δεύτερο βήμα είναι ο ενιαίος κανονισμός ασφάλισης, που θα καταργήσει τις επιμέρους διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και κυρίως ως προς τα όρια ηλικίας που είναι διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα όπου ανήκουν οι ασφαλισμένοι, όπως οι γονείς με ανήλικο τέκνο στο Δημόσιο. 

5. Επενδύσεις ΤΕΚΑ: Είναι το πρώτο Ταμείο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος που λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα αντί για το διανεμητικό αλλά... δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις, γιατί θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στον νόμο. Το ΤΕΚΑ για τυπικό νομοθετικό κώλυμα δεν μπορεί να προβεί σε επενδύσεις, καθώς ανήκει στα Ταμεία του πρώτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, όπως ο ΕΦΚΑ, στα οποία έχουν απαγορευθεί οι επενδύσεις από την εποχή του PSI. Επιπροσθέτως, με νόμο του 2018, όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο ΕΦΚΑ και πλέον και το ΤΕΚΑ, καταθέτουν υποχρεωτικά τα αποθεματικά τους σε δύο λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι το Κοινό Κεφάλαιο και ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης. Σχεδόν το 95% των αποθεματικών που δημιουργούν τα Ταμεία κατευθύνονται σε μηνιαία βάση στους δύο λογαριασμούς της ΤτΕ και μόνον για το υπόλοιπο 5% έχουν "άδεια" να το καταθέτουν σε εμπορικές τράπεζες, ανάλογα με το ποια δίνει καλύτερο επιτόκιο. Ο νόμος αυτός έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του 2010, που προβλέπει ότι τα Ταμεία μπορούν να αξιοποιούν έως το 23% των αποθεματικών τους σε επενδυτικά προϊόντα, όπως κρατικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.

Το ΤΕΚΑ, ως Ταμείο του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, παρότι λειτουργεί με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις αν δεν αλλάξει ο νόμος και δεν του επιτραπεί να αξιοποιεί τα αποθεματικά του χωρίς να έχει τη δέσμευση να τα καταθέτει στην ΤτΕ.

capital.gr