Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΥπαξιωματικώνΘέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους με τον βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:

α. Πεζικού Καρακούση Αναστάσιο του Δήμου (ΑΜ:80097), ΑΜ:ΜΥ20567, ΣΑ:138/000224/14, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη και την 8η Απριλίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

β. Τεχνικού Τεκτονίδου Θεοδώρα του Δαμιανού (ΑΜ:80098), ΑΜ:ΜΥ20842, ΣΑΘΕΚ:230/000007/15, η οποία γεννήθηκε το έτος 1994 στην Θεσσαλονίκη και την 1η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

γ. Έρευνας Πληροφορικής Φούζα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ:80099), ΑΜ:ΜΥ21043, ΣΑ:208/002148/16, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1995 στην Αθήνα και την 23η Απριλίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

δ. ΕΜΘ Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρόπουλο Παναγιώτη του Αναστασίου (ΑΜ:80100), ΑΜ:ΜΟ15070, ΣΑ:107/000336/00, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Καλαμάτα και την 8η Μαρτίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

ε. ΕΜΘ Πεζικού Μονάχο Αθανάσιο του Δημητρίου (ΑΜ:80101), ΑΜ:ΜΟ15111, ΣΑ:141/001051/98, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Λιβαδειά και την 9η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

στ. ΕΜΘ Πεζικού Σιαφαρίκα Αντώνιο – Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:80102), ΑΜ:ΜΟ15125, ΣΑ:146/001905/01, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στον Βόλο και τη 12η Μαρτίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

ζ. ΕΜΘ Φροντιστή Πεζικού Καραμπεσίνη Χρήστο του Ιωάννη (ΑΜ:80103), ΑΜ:ΜΟ15824, ΣΑ:107/002240/00, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα και τη 19η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

η. ΕΜΘ Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τόλο Ανδρέα του Βασιλείου (ΑΜ:80104), ΑΜ:ΜΟ15860, ΣΑ:145/001328/00, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα και την 8η Φεβρουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.