“Τελειωμένη υπόθεση” τα Bradley για τον Ελληνικό ΣτρατόΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Πολύ αρνητική είναι η εικόνα που επικρατεί στο ΓΕΣ πλέον, μετά και την επιτόπια επιθεώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων εν αποθέσει M2 Bradley στις ΗΠΑ. Η επιθεώρηση στο Στρατόπεδο Shelby του Μισσισιπί μεταξύ 3-5 Ιουνίου, αφορούσε οχήματα που διατίθενται ως πλεονάζον υλικό (EDA) το οποίο προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση στην Ελλάδα ενώ ακολούθησε επιθεώρηση αντιστοίχων οχημάτων που διατηρεί σε αποθήκευση η BAE Systems και μπορεί να τα προσφέρει προς αξιοποίηση.

Η επιτροπή του ΓΕΣ βρήκε μεν όπως αναμενόταν απλά “κουφάρια”, η κατάσταση των οποίων όμως είναι τέτοια που απαιτεί εκτενείς εργασίες αποκαταστάσεως, ώστε να καταστούν επιχειρησιακά. Μέχρι σήμερα, το σημείο αναφοράς που υπήρχε για τους επιτελείς του ΓΕΣ, ήταν το πρόγραμμα της Κροατίας. Ωστόσο, οι τιμές εκείνες προσδιορίσθηκαν προ ετών και οι επιτελείς θεωρούν ότι σήμερα είναι ανεβασμένες. 

Επιπλέον όμως, όπως έχει γράψει ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, το ΓΕΣ επιθυμεί ανώτερη διαμόρφωση των Bradley εν σχέσει με την M2A2 ODS που αξιοποιεί ο Κροατικός Στρατός, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος αναπόφευκτα θα είναι σαφώς υψηλότερο. Στα Bradley, η Διεύθυνση Πεζικού επιδιώκει να περιληφθούν και στοιχεία της εκδόσεως M2A3, δηλαδή βελτιωμένα συστήματα ελέγχου πυρός και σκοπευτικά, που εξασφαλίζουν ανώτερη επίγνωση καταστάσεως στο πλήρωμα και βελτιωμένη ακρίβεια πυρός.

Έναν μήνα μετά την επιθεώρηση των προσφερόμενων οχημάτων, σε μεγάλο βαθμό η υπόθεση θεωρείται ανεπισήμως “τελειωμένη”, χωρίς προοπτική υλοποιήσεως του όποιου σχεδιασμού είχε γίνει γύρω από τα Bradley.

Εν τούτοις, την επομένη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους της BAE Systems καθώς ακόμη η ελληνική πλευρά δεν έχει παρουσιάσει τα στοιχεία για την διαμόρφωση στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα ΤΟΜΑ. Όταν γίνει αυτό, τότε θα μπορεί και η κατασκευάστρια εταιρεία να παρουσιάσει την πρότασή της, με όλα τα στοιχεία κόστους και χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως.