Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Μονίμων και ΕΜΘ Υπαξιωματικών (ONOMATA)«Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 9Λ1Κ6-ΤΑ2 ΕΔΥΕΘΑ: 125/2024

Αποφασίζουμε

Προάγουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους Υπαξιωματικούς, ως εξής:...

Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 36 του ν.δ. 445/1974 και τα άρθρα 3 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση 


Ektaktes Ypjkoi 9Λ1Κ6 ΤΑ2 by enoplos.gr