Τέσσερα «πακέτα» θέσεων θα εκδώσει σταδιακά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επεξεργασίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι δυνατή η σταδιακή δημοσιοποίηση των νέων προσλήψεων.

Τα τέσσερα πακέτα θέσεων προβλέπουν:

•1.200 Οπλίτες Βραχείας Ακατάταξης (ΟΒΑ) στο Στρατό Ξηράς

•400 ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις

•400 μόνιμοι σε διάφορες υπηρεσίες (πολιτικό προσωπικό)

•400 στα στρατιωτικά νοσοκομεία (ιατροί, νοσηλευτές)

Παραμένει «ζωντανή»η πιθανότητα με την πρόσληψη των ΟΒΑ να δρομολογηθούν διαδικασίες και για την επιλογή Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

workenter.gr