Η μεγάλης διάρκειας επιφυλακή έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους στρατιωτικούς

Η μεγάλης διάρκειας επιφυλακή έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους στρατιωτικούς


Η μεγάλης  διαρκείας επιφυλακή στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους στρατιωτικούς. Μεταξύ αυτών και πρόβλημα στέγασης. Πως συμβαίνει αυτό εξηγεί η ΠΟΕΣ σε έγγραφο της:

ΘΕΜΑ : Προβλήματα Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού

1. Με το παρόν έγγραφό μας, επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε την ανησυχία συναδέλφων μας σχετικώς με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν/δημιουργούνται από την αναστολή των προγραμματισμένων μεταθέσεών τους.

2. Συγκεκριμένα μας εγνώσθη ότι, αυτοί που έπρεπε να μετατεθούν κατά το διάστημα από 10 έως 24 Αυγούστου αναγκάστηκαν να κενώσουν τις οικίες που είχαν μισθώσει κατά την παραμονή τους στη Φρουρά από την οποία μετατίθενται, ώστε να γλιτώσουν έστω και ένα ενοίκιο, και αφού σχεδίασαν και ενεκρίθη η προβλεπόμενη άδεια μεταθέσεως ή κανονική άδεια απουσίας, προκειμένου να αναζητήσουν νέα οικία στους τόπους μεταθέσεως, ουσιαστικά μένουν χωρίς στέγη, αφού ανεστάλησαν τα πάντα.

3. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι τόσο οι ίδιοι, αλλά πολύ περισσότερο οι οικογένειες κάποιων εξ αυτών, που δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα ώστε να μπορούν να διαμείνουν προσωρινά μέχρι τη μετακίνησή τους ή να «φυλάξουν» τα τέκνα τους, να αναζητούν στέγη είτε σε φιλικά πρόσωπα, γεγονός όχι ιδιαίτερα λειτουργικό, είτε να ενοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχεία, επιβαρύνοντας άκρως δυσανάλογα τον οικονομικό οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

4. Κατόπιν τούτων, καθόσον η Ομοσπονδία μας δεν δύναται να καταγράψει το σύνολο προβλημάτων που προέκυψαν, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την αναζήτηση προβλημάτων από τα στελέχη που μετατίθενται, προκειμένου να καταγραφούν τα υπόψη ή αντίστοιχων περιπτώσεων και εν συνεχεία αποζημιωθούν οικονομικώς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

6. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6983503514