251 ΓΝΑ: Δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση αποζημίωσης του προσωπικούΗ Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με έγγραφό της προς τις ηγεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας, μεταφέρει τη δυασρέσκεια του προσωπικού του 251 ΓΝΑ, καθότι μέχρι και σήμερα δεν του έχει καταβληθεί η αποζημίωση εφημεριών που καθορίσθηκε με σχετική κοινή υπουργική απόφαση και φοβάται ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη δυσκολία κατάρτισης των καταστάσεων του προσωπικού.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του μόνου άρθρου της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης ορίσθηκε ότι, για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως μας μεταφέρθηκε από το προσωπικό του 251 ΓΝΑ, μέχρι και σήμερα δεν του έχει καταβληθεί η ως άνω αποζημίωση και αρχίζει να ανησυχεί ότι η καθυστέρηση ίσως να οφείλεται στις όποιες παρεμβάσεις ενδεχομένως τύχουν προκειμένου στις καταστάσεις του προσωπικού να μην συμπεριληφθεί το σύνολο του.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου αφ΄ ενός συμπεριληφθεί όλο το προσωπικό του 251 ΓΝΑ στις καταστάσεις που καταρτισθούν και αφ΄ ετέρου για την άμεση οφειλόμενη εκ της σχετικής κ.υ.α. αποζημίωση.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514
Νεότερη Παλαιότερη