Ελλείψεις στα Νοσοκομεία των Ενόπλων ΔυνάμεωνΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 

Προς τους κ.κ Υπουργούς:
Εθνικής Άμυνας 
Υγείας 

Θέμα: "Ζήτηση στοιχείων για ελλείψεις σε Νοσοκομεία Ενόπλων Δυνάμεων λόγω διάθεσης προσωπικού στο Εμβολιαστικό Πρόγραμμα. Ερωτήματα για τη μέριμνα του προσωπικού του Υγειονομικού και για την τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια των Νοσοκομείων ενόψει νέας έξαρσης της πανδημίας" 

Έχουμε λάβει πληροφόρηση για τη συνεχή και ολοένα και αυξανόμενη διάθεση ιατρών, υγειονομικών και διοικητικών των Νοσοκομείων και του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) προς τα εμβολιαστικά κέντρα, γεγονός που έχει ως άμεση συνέπεια τη λειτουργία των Νοσοκομείων με προσωπικό ασφαλείας και την υπολειτουργία τους στα εξωτερικά ιατρεία, 

Επειδή στη διάρκεια του δεύτερου κύματος είναι γεγονός ότι  αρκετά από τα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων μετατράπηκαν σε νοσοκομεία αναφοράς για την πανδημία και ανέστειλαν λειτουργίες τους ως προς τη θεραπεία άλλων παθήσεων, 

Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν  ακυρώσεις σημαντικών χειρουργικών επεμβάσεων, όπως καταδεικνύεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών (ΕΑΣΥΑ) η οποία επισημαίνει ότι λαμβάνουν χώρα ακυρώσεις της τάξης του 80% των  προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. λόγω της διάθεσης προσωπικού σε εμβολιαστικά Κέντρα, 

Επειδή το προσωπικό του Υγειονομικού των ΕΔ καταγγέλλει ότι είναι εξουθενωμένο διότι λειτουργεί χωρίς άδειες και ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία λειτουργούν μονίμως με «προσωπικό ασφαλείας» λόγω ακριβώς της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Ελευθερία» ή ,σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας, λόγω της διάθεσης τους στο ΕΣΥ, 

Επειδή ο Γ.Γ ΥΠΕΘΑ κ. Οικονόμου δηλώνει στον ηλεκτρονικό Τύπο στις 29/6/21 πως η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ έχει έτοιμο σχέδιο πρόσληψης επικουρικού πολιτικού, ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο εφόσον απαιτηθεί θα προωθηθεί για έγκριση στην πολιτική ηγεσία και στο υπουργείο υγείας, για την άμεση υλοποίησή του, 

Επειδή οι συνθήκες εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα του COVID-19 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ραγδαίες και ο ECDC από τις 23/6/21 έχει ήδη ενημερώσει ότι η εν λόγω μετάλλαξη θα είναι κατά 90% κυρίαρχη σε όλη την Ευρώπη, 

Επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 4/7/21 δήλωσε ότι "έχουμε περιφερειακά νοσοκομεία, μερικές φορές, περισσότερα από όσα θα πρέπει να έχουμε. Δεν γίνεται να έχουμε τρία νοσοκομεία μέσα σε ακτίνα 20-30 χιλιομέτρων, γιατί όλοι ήθελαν ένα νοσοκομείο στην πόλη τους, και να περιμένουμε ότι θα έχουμε τρία καλά νοσοκομεία. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσει το νοσοκομείο, μπορεί να μετατραπεί σε μια μονάδα χρονίως πασχόντων. Αλλά θα τον ξαναφτιάξουμε τον υγειονομικό χάρτη", γεγονός που ευλόγως προκαλεί ερωτήματα για την επερχόμενη συρρίκνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και - επί του παρόντος- αυτονόητα δεν επιτάσσει την ενίσχυση του με το απαραίτητο προσωπικό, 

Και  ήδη ειδικοί επιστήμονες, εξ αυτών και μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, εκφράζουν ήδη τις εκτιμήσεις τους ότι είμαστε προ των πυλών ενός  νέου κύματος πανδημίας, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω το ΕΣΥ και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που έχουν ακόμα εκκρεμότητες στην περίθαλψη και θεραπεία άλλων παθήσεων και νόσων. 

Για τους παραπάνω λόγους, 

παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το πλήθος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έχει οργανική θέση σε νοσοκομεία ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, 414 ΣΝΕΝ, ΝΙΜΤΣ, NΝΑ, 251 ΓΝΑ και λοιπά περιφερειακά Νοσοκομειακά ιδρύματα ή υγειονομικές μονάδες) και έχει διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα, ανά Νοσοκομείο και ανά υγειονομικό κλάδο (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό). 

Επιπλέον, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε στοιχεία για τον εν γένει αριθμό του προσωπικού του Υγειονομικού των ΕΔ που αντιστοίχως έχει διατεθεί γι αυτόν τον σκοπό από άλλες υπηρεσίες (Σχολές, Αρχηγεία κοκ), 

καθώς και τον αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που λαμβάνει χώρα στα ανωτέρω νοσοκομεία σε σχέση με τον αντίστοιχο των προγραμματισμένων χειρουργείων. 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1) Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των μελών του Υγειονομικού των ΕΔ στα Εμβολιαστικά Κέντρα; Σε περίπτωση νέου κύματος της πανδημίας θα ανακληθούν άμεσα οι ανωτέρω διαθέσεις του απαραίτητου προσωπικού ιατρών και υγειονομικών στα νοσοκομεία ευθύνης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στις ανάγκες περίθαλψης και θεραπείας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων; 

2) Ισχύουν οι παραπάνω καταγγελίες περί  ακυρώσεων προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τον εκ νέου προγραμματισμό των ακυρωθέντων χειρουργείων; 

3) Πρόκειται να προχωρήσετε σε προσλήψεις Υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναγκών που παρατηρούνται αυτήν την περίοδο και πρόκειται να οξυνθούν σε περίπτωση νέου πανδημικού κύματος; Ομοίως, πρόκειται να προγραμματίσουμε προσλήψεις στο Εμβολιαστικό Πρόγραμμα ή η κυβέρνηση αρκείται στις προσθήκες από το εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων; 

4) Ποια είναιη μέριμνα σας για τις άδειες του Υγειονομικού των ΕΔ οι οποίοι καταγγέλλουν ότι εν αντιθέσει με το ΕΣΥ, το προσωπικό του οποίου αδειοδοτηθηκε δικαίως σε περιόδους κάμψης των πανδημικών κυμάτων, δεν έλαβαν άδειες λόγω της επιφυλακής και παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών διατέθηκε πρόσφατα και στο ΕΣΥ για τις ανάγκες της έξαρσης πανδημίας; Λειτουργούν με επάρκεια τα  Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στις συνεχείς εφημερίες τους; Πώς απαντάτε στις κατηγορίες ότι επί μακρό διάστημα - ακόμα και σε ενδιάμεσες περιόδους ύφεσης της πανδημίας - τα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας; 

5) Όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στις πρόσφατες παραπάνω δηλώσεις του θα ισχύσουν και για τα νοσοκομεία ή τις υγειονομικές μονάδες ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

ΤσίπραςΓιώργος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Νεότερη Παλαιότερη