Αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικούΕίναι άραγε το προσωπικό των ΕΔ ως επί τω πλείστο αντιπαραγωγικό; Αν όχι, τότε πως μπορεί να εξηγηθεί η απόφαση σύμφωνα με την οποίαν μόνο προσωπικό που υπηρετεί στη ΓΔΟΣΥ θα λάβει αποζημίωση επίτευξης στόχων; Εξαιρούνται Υπηρεσίες και Μονάδες των ΕΔ; Υπάρχει ΚΥΑ που να καθορίζει τις λεπτομέρειες αναφορικά με τις ΕΔ; Μήπως τελικά η εξαίρεση των στρατιωτικών από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ υπέκρυπτε κάτι πολύ βαθύτερο και σοβαρότερο; Μήπως επιχειρείται μια γενικότερη υποβάθμιση και απαξίωση των στρατιωτικών; Η ΠΟΕΣ διαμαρτύρεται και γι' αυτό τον επιλεκτικό χειρισμό εκ μέρους της Ηγεσίας, που διαρκώς χωρίζει το στρατιωτικό προσωπικό σε παιδιά και αποπαίδια.

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Αποζημιώσεις Στρατιωτικού Προσωπικού)

ΣΧΕΤ.:   α.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1553/2022 έγγραφό μας

         β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1572/2022 έγγραφό μας

         γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1595/2022 έγγραφό μας

         δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 038/2023 έγγραφό μας

         ε.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 340/2023 έγγραφό μας

         στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 502/2023 έγγραφό μας

         ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 661/2023 έγγραφό μας

         η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 702/2023 έγγραφό μας

         θ.   Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α΄ 112, «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.»

              Κύριε Υπουργέ.

 Σε μια χρονική περίοδο όπου διαβάζουμε καθημερινά για χρήματα που μοιράζονται σε διάφορους δικαιούχους και μη, παρατηρούμε ότι η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ παραμένει ακλόνητος βράχος σε όσα πρεσβεύει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς για τους οποίους απλά «δεν έχει» [ιδέτε εντελώς ενδεικτικά σχετικά (α) έως (η)]. Ή μάλλον κατά το ορθότερον, αν θέλει, έχει. Το ερώτημα είναι, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θέλει.

 Με οργή και αγανάκτηση διαβάσαμε χθες στην έγκριτη ιστοσελίδα αμυντικού ρεπορτάζ www.armyvoice.gr άρθρο με τίτλο «ΥΠΕΘΑ: Ποια στελέχη γραφείου πήραν 67.000 € μπόνους», σύμφωνα με το οποίο αποκαλύφθηκε ότι 58 εργαζόμενοι που υπηρετούν στη ΓΔΟΣΥ (εκ των οποίων οι 6 πολιτικό προσωπικό και οι 3 από άλλες Υπηρεσίες) «βαπτίστηκαν» δικαιούχοι αποζημίωσης Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων συμφώνως άρθρου 25 του (θ) σχετικού.

 Εξυπακούεται ότι η Ομοσπονδία μας επικροτεί κάθε νόμιμη καταβολή αποζημίωσης προς το στρατιωτικό προσωπικό, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αποζημίωση επιβράβευσης και μάλιστα σε ένα Υπουργείο που κατά πάγια τακτική «δεν έχει» όπως έχουμε αποδείξει στο παρελθόν [σχετικά (γ) και (στ)]. Ωστόσο η μεθόδευση που φαίνεται να ενυπάρχει στην όλη διαδικασία προκαλεί πολύ σοβαρά ερωτήματα ως προς τους λόγους που από το σύνολο των Υπηρεσιών των ΕΔ, επελέγη μόνο μία συγκεκριμένη που εδρεύει στο Υπουργείο.

 Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του (θ) ομοίου η σχετιζόμενη αποζημίωση καταβάλλεται «με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία». Ως εκ τούτου πρόκειται για ένα πριμ παραγωγικότητας, εάν θέλουμε να το παρουσιάσουμε με όρους «αγοράς». Μήπως όμως με την ανωτέρω μεθόδευση υπονοείται ότι το υπόλοιπο προσωπικό των ΕΔ είναι αντιπαραγωγικό, άρα γι’ αυτό εξαιρείται;

Ο Στόλος, το προσωπικό του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας πρωτοτυπίας και εξαιρέθηκε από το επίδομα που προοριζόταν αποκλειστικά για το Στόλο, είναι αντιπαραγωγικός;
Το προσωπικό που υπηρετεί στην παραμεθόριο (ακόμα και σε περιοχές που είναι παραμεθόριος όπως η Καστοριά και η Ροδόπη, αλλά εξαιρούνται από την σχετική αποζημίωση), είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό που εκτελεί περιπολίες στον Έβρο «γράφοντας» δεκάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα υπερβαίνοντας το θεσμοθετημένο ωράριο, αλλά δεν αποζημιώνεται διότι δεν απομακρύνεται πέραν της προβλεπόμενης απόστασης, είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης του ΠΝ που ανακαλείται διαρκώς για έκτακτες βλάβες και επισκευές, ακόμα και μακράν Ναυστάθμου, είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό των γραφείων που έχει δύο και τρία καθήκοντα ελλείψει προσωπικού και αναγκάζεται να εργάζεται ως αργά ή στο σπίτι, είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό που αποκλείεται από επιδόματα και αποζημιώσεις με διάφορες εύσχημες δικαιολογίες (πχ «δεν προβλέπεται», όπως για τους ΟΒΑ), είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό που εργάζεται κάθε μήνα δεκάδες έως εκατοντάδες ώρες υπερωριακά, συμπεριλαμβανομένων των 24ωρων υπηρεσιών άρα και με νυκτερινή εργασία και αντί για το σύνολο της παρεχόμενης εργασίας ανταμείβεται με ψίχουλα έως και καθόλου, είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό που το χρησιμοποιείται για κάθε αδυναμία και ανεπάρκεια των κρατικών μηχανισμών μόνο και μόνο επειδή μπορείτε, ενίοτε δίχως καν να αποζημιωθεί, είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό στο οποίο χρωστάτε δεδουλευμένα ή εισφορές (ιδέτε περίπτωση ΕΜΘ) είναι αντιπαραγωγικό;
Το προσωπικό που χρησιμοποιεί παλαιές, μη πιστοποιημένες και ανά περίπτωση ανεπαρκείς έως και επικίνδυνες εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμούς, προκειμένου να φέρει εις πέρας τη δουλεία που του ανατίθεται είναι αντιπαραγωγικό;
              Κύριε Υπουργέ.

 Ο ανωτέρω «κατάλογος» δεν έχει τελειωμό. Οφείλετε απαντήσεις, που, δυστυχώς, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφύγετε να δώσετε.

              α.   Ποιο είναι το προσωπικό των ΕΔ που δεν επιτυγχάνει τους στόχους και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί;

              β.   Ποια είναι τα κριτήρια που έχουν τεθεί και αφορούν τις ΕΔ; Έχει εκδοθεί ΚΥΑ;

              γ.   Ποιοι είναι οι στόχοι που επετεύχθησαν από τη ΓΔΟΣΥ;

              δ.   Μήπως τελικά ο αποκλεισμός των στρατιωτικών από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 € επειδή δεν εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες και δεν φυλάνε τα σύνορα, δεν ήταν τόσο «αθώος» όσο μπορεί να πίστεψαν κάποιοι; Μήπως πίσω από τέτοιες ενέργειες κρύβεται μια γενικότερη προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης των στρατιωτικών και των ΕΔ γενικότερα;

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.