ΓΕΕΘΑ: Απονομή-Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς-Ανθστές-Υπξκούς-EΠΟΠ ΕΔ (ΟΝΟΜΑΤΑ)«Απονομή - Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς - Ανθστές - Υπξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: ΨΥΘΓ6-Χ45 ΕΔΥΕΘΑ: 34/2023/ΓΕΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η απονομή - προαγωγή των διαμνημονεύσεων Αξίας & Τιμής, Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας, Ευδοκίμου Διοικήσεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, Πολυετούς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας σε Επιτελείο και Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές, σε Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων «Α» έως και «Ζ» της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΣΞ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Β» Πίνακας Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΠΝ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Γ» Πίνακας Αξιωματικών-Υπαξιωματικών ΠΑ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Δ» Πίνακας Αξιωματικών (ΝΟΜ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Ε» Πίνακας Αξιωματικών (ΟΕ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«ΣΤ» Πίνακας Αξιωματικού (ΣΔΓ), στον οποίο απονέμεται Διαμνημόνευση
«Ζ» Πίνακας Αξιωματικού (ΣΙ), στον οποίο απονέμεται Διαμνημόνευση

Δείτε την σχετική απόφαση:


Diamnhmoneyseis GEETHA ΨΥΘΓ... by enoplos.gr