Πρόταση της ΠΟΕΣ για την Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών ΑΣΣΥ

Πρόταση της ΠΟΕΣ για την Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών ΑΣΣΥ


Αν και με το (δ) σχετικό έχουν καθοριστεί θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο, συναφείς διατάξεις και τροπολογίες των σχετικών (α), (ε), (στ) και (η) έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ ́ Υπαξιωματικών), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και διασάλευσης της αρχαιότητας, ανατρέποντας το αίσθημα
δικαίου.

2. Αναλυτικότερα, τα προβλήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας που έχουν δημιουργηθεί στους Αξιωματικούς (εξ ́ Υπαξιωματικών) από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων το 1991 και 1992 είναι:


946-2020 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤ... by enoplos.gr on Scribd