«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Πεζικού Τσακμάκη Σωτήριο του Επαμεινώνδα (ΑΜ:58469), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Μόναχο.

β. Υπολοχαγό Τεχνικού Παπαδούλη Ιωάννη του Αντωνίου (ΑΜ:61844), που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Λάρισα.

γ. Υπολοχαγό Πεζικού Ρίζο Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:62483), που γεννήθηκε το έτος 1976 στη Λαμία.

δ. Λοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοέν Αλμπέρτο του Ηλία (ΑΜ:62158), που γεννήθηκε το έτος 1986 στη Θεσσαλονίκη.

ε. Υπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Λεβεντόπουλο Σώζοντα του Αντωνίου (ΑΜ:62629), που γεννήθηκε το έτος 1975 στο Μοσχάτο.

στ. Υπολοχαγό Πεζικού Λίβανο Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:64962), που γεννήθηκε το έτος 1990 στην Πάτρα.

ζ. Υπολοχαγό Οικονομικού Παπαχρήστο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:65416), που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Αλεξανδρούπολη.

η. Υπολοχαγό Οικονομικού Μπορμπότση Δημήτριο-Ραφαήλ του Αλεξίου (ΑΜ:66364), που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Θεσσαλονίκη.

θ. Υπολοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Συμεωνίδη Αστέριο του Νικολάου (ΑΜ:69440), που γεννήθηκε το έτος 1991 στην Ορεστιάδα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.