Εκλογές ΕΑΑΑ: Υποψήφιος ο ΑΠΤΧΟΣ (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος


Με ανακοίνωσή του ο Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος γνώρισε τη κατάθεση υποψηφιότητάς του για τη Θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΑΑΑ.
Στο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ;

Στόχος μου, η προσαρμογή της ΕΑΑΑ στις σημερινές απαιτήσεις και προκλήσεις, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και πάλι την ΕΑΑΑ σε ένα οργανισμό που θα είναι σεβαστός από όλους και θα συσπειρώνει την οικογένεια των αποστράτων Αξιωματικών και όλων των μελών της.

Έναν οργανισμό, αρχών και αξιών, σύγχρονο και αποτελεσματικό, όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα, που μπορεί να προβάλλει προβλήματα και να διεκδικεί δυναμικά την επίλυσή τους.

Λεπτομερής ανάλυση των μετρήσιμων και παρατηρήσιμων δράσεων και ενεργειών που θα αναληφθούν εφόσον εκλεγώ, θα παρουσιασθούν μετά την ανάδειξη των υποψηφίων από το αρμόδιο όργανο της ΕΑΑΑ, οι οποίοι επικεντρώνονται στους πιο κάτω άξονες :

Eκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας,
Συνεργασία με όλους τους φορείς και συλλόγους
Συμμετοχικότητα και Συλλογικότητα
Ισότητα και Αλληλεγγύη
Ανταποδοτικότητα
Μέριμνα των μελών
Διεκδίκηση και επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων
Ανάδειξη της Ένωσής και των μελών της στην ευρύτερη Ελληνική κοινωνία
Διαφάνεια σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

Ο  Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος γεννηθείς το 1960 στη Λάρισα, είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών (ΣΜΑ) της Σχολής Ικάρων τάξης 1982, αποστρατεύθηκε ευδοκίμως το 2016 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή.  

Σημειώνεται ότι ήταν υποψήφιος και στις εκλογές του 2018 όπου έλαβε τη δεύτερη θέση ως πρώτος αναπληρωματικός πρόεδρος. 

loading...