«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Τεχνικού Ταστάνη Ευστράτιο του Μιχαήλ (ΑΜ:60544), που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Μυτιλήνη Λέσβου.(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:6388563241/04-01-2022).

β. Λοχαγό Ταχυδρομικού Πασχάλη Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΜ:59773), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1011127116/04-01-2022).

γ. Υπολοχαγό Τεχνικού Αρβανιτάκη-Κόκιαρη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ:62505), που γεννήθηκε το έτος 1977 στον Πύργο Ηλείας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:8277642321/04-01-2022).

δ. Υπολοχαγό Τεχνικού Αγραφιώτη Αγαμέμνονα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:66272), που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:8241113751/04-01-2022).

ε. Υπολοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Σκουφή Γεώργιο του Βάιου (ΑΜ:62540), που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Καρδίτσα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1222819708/04-01-2022).

στ. Υπολοχαγό Φροντιστών Πυροβολικού Στάμο Δημήτριο του Χρήστου (ΑΜ:62579), που γεννήθηκε το έτος 1977 στα Τρίκαλα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:0451209762/04-01-2022).

ζ. Υπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Φωτίου Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ:64309), που γεννήθηκε το έτος 1977 στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας Λάρισας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1077712112/04-01-2022).

η. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπουτάκογλου Ευστράτιο του Δημητρίου (ΑΜ:65464), που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Καλά Δέντρα Σερρών. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:4369651251/04-01-2022).

θ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Ανδρέου Παγώνα του Δημητρίου (ΑΜ:68212), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:6839169817/04-01-2022).

ι. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγιώτου Θεόδωρο του Παναγιώτη (ΑΜ:68494), που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Βόλο Μαγνησίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1232390999/04-01-2022).

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.