Στρατός Ξηράς: Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ)

Στρατός Ξηράς: Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ)


Στρατός Ξηράς δεκτές έγιναν οι παραιτήσεις τους και απολύθηκαν οι παρακάτω Επαγγελματίες Οπλίτες: 

Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται ο Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας (ΤΧ)
Πρώιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με AM: ΕΠΟ08982/11, ΣΑ: 14800138504.

Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται ο Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΒ) Μάγγος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με AM: ΕΠ015534/13, ΣΑ: 12700035406.