Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αξιωματικών


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10-04-2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973: Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφέδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, οι παρακάτω Aξιωματικοί, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

1. Λοχαγός Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας, Πίλλης Τραϊανός του Γεωργίου (ΑΜ: 50548), που γεννήθηκε το έτος 1975 στο Χιλντεσχάιμ της Γερμανίας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4842114921/16-04-2020).

2. Λοχαγός Υγειονομικού Ιατρών, Λαφιωνιάτης Νικόλαος του Βασιλείου (ΑΜ: 59966), που γεννήθηκε τοέτος 1978 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3086947084/16-04-2020).

3. Λοχαγός Υγειονομικού Φαρμακοποιών, Δούλος Λάμπρος του Επαμεινώνδα (ΑΜ: 61094), που γεννήθηκε το έτος 1983 στο Αγρίνιο. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5811380882/16-04-2020).


4. Ανθυπολοχαγός Τεχνικού, Καϊνάρης Φώτιος του Χρήστου (ΑΜ: 65177), που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Ομβριακή Φθιώτιδας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4513107626/16-04-2020). (Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/125003/16-04-2020).

 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13-04-2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973:

Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, οι παρακάτω Aξιωματικοί, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

1. Υπολοχαγός Αεροπορίας Στρατού, Σαββίδης Αγαθάγγελος του Σάββα (ΑΜ: 59485), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Λάρισα. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7316306887/16-04-2020).

2. Υπολοχαγός Υγειονομικού Ιατρών, Σταφυλάς Αθανάσιος του Ιωάννη (ΑΜ:  65397), που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αλεξανδρούπολη. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1010710411/16-04-2020). (Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1250204/ 16-04-2020).