Η εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ στην Περιοχή Ευθύνης της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης

Η εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ στην Περιοχή Ευθύνης της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης


Βίντεο από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνοφυλακής στην Περιοχή Ευθύνης της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ») έδωσε στη δημοσιότητα  το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:

α. Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

β. Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί κ.λπ.).

γ. Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως.

Τα Τάγματα Εθνοφυλακής αποτελούν καταλυτικό συντελεστή στη μαχητική ισχύ των Μονάδων του ΣΞ και συμβάλουν στην άμυνα της χώρας και η ενεργή συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων του ΣΞ, επαυξάνει τους δεσμούς των πολιτών με τον ενεργό Στρατό, δημιουργώντας πνεύμα συνεργασίας και στόχευσης στο κοινό σκοπό.