Στρατός Ξηράς: Αυτά είναι τα νέα λεωφορεία που απέκτησε (ΦΩΤΟ)

 

Μέριμνα υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού (Προμήθεια Οχημάτων )

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού του Στρατού Ξηράς και του προσωπικού και των τριών Κλάδων των ΕΔ που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ και της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης της παρεχόμενης ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις του, προμηθεύθηκε για την κάλυψη των δικών του αναγκών αλλά και επ’ ωφελεία του ΓΕΕΘΑ, τα ακόλουθα οχήματα:

-Δεκαεννέα (19) λεωφορεία 50 – 55 θέσεων.
-Είκοσι (20) μικρά λεωφορεία.
-Σαράντα πέντε (45) οχήματα επιτήρησης παντός εδάφους (διπλής καμπίνας).

Το πρόγραμμα προμήθειας οχημάτων θα συνεχιστεί και το 2021.