Δικαιώθηκε ο πρωτεργάτης της 92 ΣΜΥ Τχης Δ. Κοντούρης

Δικαιώθηκε ο πρωτεργάτης της 92 ΣΜΥ Τχης Δ. ΚοντούρηςΥπογράφηκε το ΦΕΚ για την προαγωγή της τάξεως 92 ΣΜΥ του ΣΞ. Ένας από τους πρωτεργάτες του αγώνα τους ο Τχης πλέον Κοντουρης Δημήτριος και οι συμμαθητές του ήρθε η ώρα να απολαύσουν τους καρπούς του δίκαιου αιτήματος τους..!

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29-03-2021, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, των άρθρων 17 και 20 του ν. 2439/1996 και του άρθρου 91 του ν. 3883/2010:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες κρίσης που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3»:

ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021
α. Προακτέων Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων:

2. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 20 του ν. 2439/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων:

α. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 30-10-2020, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για τον βαθμό τους:

Δείτε το ΦΕΚ με όλα τα ονόματα:


ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ by enoplos.gr