Δωρεάν μετακινήσεις οπλιτών στις πόλεις που υπηρετούν με απόφαση ΥΦΕΘΑ Αλκ. ΣτεφανήΑναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ), Αλκιβιάδη Στεφανή, για τη δωρεάν μετακίνηση των οπλιτών και δόκιμων εφέδρων αξιωματικών, με αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς πόλεων της χώρας, το 2022.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση εγκρίνεται η σύναψη συμβάσεων για τη μετακίνηση με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς

της Αλεξάνδρειας,
του Βόλου,
του Ηρακλείου,
των Ιωαννίνων,
της Καρδίτσας,
της Νάουσας,
της Πάτρας,
του Στεφανοβικείου και
των Χανίων,
με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, των οπλιτών θητείας και των Δόκιμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν τη θητεία τους στις πόλεις αυτές, για το 2022.

Το εκτιμώμενο από το ΥΠΕΘΑ μέγιστο κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της ετήσιας συμβατικής δαπάνης, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, ανέρχεται στο ποσό των 178.207,04 ευρώ.

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων που εγκρίθηκαν από τον ΥΦΕΑ είναι από 1 Ιανουαρίου 2022 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.