Ο Ελληνισμός πρέπει να αποφύγει να είναι πιόνι σε παιχνίδια μεγάλων δυνάμεωνΑν ο Ελληνισμός θέλει να αποφύγει να είναι απλά πιόνι σε παιχνίδια μεγάλων δυνάμεων, θα πρέπει να επανεξετάσουμε το ρόλο μας στη διεξαγωγή των διεθνών υποθέσεων. Η διατήρηση του καθεστώτος της αξιόπιστης δύναμης και νησίδας ασφαλείας θα απαιτήσει δύο πράγματα: 

Δημήτρης Τσαϊλάς - υποναύαρχος ε.α.

Πρώτον, να έχουμε τη βούληση και τα μέσα για να προστατεύσουμε τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα και δεύτερον, να είμαστε σε θέση να ενεργούμε ως διαμεσολαβητές ισχύος για να ηγηθούμε της αλλαγής στο διεθνές σύστημα με τρόπους που θα διατηρήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υιοθετήσουμε προληπτικές εξωτερικές πολιτικές και στρατηγικές εθνικής άμυνας που να εξισορροπούν ισχυρές εταιρικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες συμμάχους και αξιόπιστα μέσα διπλωματίας με αντίπαλες δυνάμεις για να αποφύγουμε λάθη και περιττή κλιμάκωση. 

Θα είναι ατυχής υπόθεση και θα χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να βασιζόμαστε αποκλειστικά στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και θα χρειαστεί να κάνουμε μια σημαντική επανεπένδυση, τόσο από άποψη ιδεών όσο και πόρων, στην εξωτερική μας πολιτική.


loading...