Η ανομοιόμορφη εμφάνιση των αστυνομικών είναι απόρροια και των «δομικών» προβλημάτων!!Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Οι αστυνομικοί παγκοσμίως φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την προβλεπόμενη στολή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή, όσοι υπηρετούν σε ειδικές Υπηρεσίες (ασφάλεια κ.λ.π.). Η εμφάνιση και παράστασή τους, εντός και εκτός υπηρεσίας, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να είναι άψογη. Ειδικότερα, προβλέπεται η ύπαρξη του προβλεπόμενου δηλωτικού της ταυτότητάς του (αριθμός μητρώου ή άλλου ειδικού διακριτικού).

2. Παρά ταύτα στην ΕΛ-ΑΣ παρατηρείται η τοποθέτηση μη προβλεπομένων εμβλημάτων, διακριτικών, σημάτων και λοιπών ειδών, επί των διαφόρων στολών και του ατομικού εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Αξιωματικοί δεν γνωρίζουν ποια παράσημα τους έχουν απονεμηθεί και για το ποιά θα φέρουν στη στολή τους αποφασίζει ο… ράφτης. Καμιά σημασία στην σπουδαιότητα των συμβόλων. Αντιθέτως Στρατηγός του Αμερικάνικου Στρατού αυτοκτόνησε από ευθιξία, επειδή φορούσε παράσημο που δεν δικαιούνταν!!! Θυμίζουμε την απαράδεκτη εμφάνιση τόσο των συνοδών αστυνομικών των «Αδιάφθορων», που φορούσαν όλοι τη μαύρη μπλούζα με τη φίρμα της ίδιας αθλητικής εταιρείας, όσο και του προσαγόμενου, που φορούσε μπλούζα με τη φίρμα πορνογραφικής εταιρείας!

3. Επίσης πολλές φορές αστυνομικοί παίζουν με αλυσίδες-κομπολόγια, μιλάνε συνέχεια στο κινητό, βαδίζουν σε δημόσιους χώρους με τα χέρια στις τσέπες, με το πηλήκιο στο χέρι ή στη μασχάλη, τρέφουν μαλλιά, μουστάκι ή φαβορίτες και προκλητικό μακιγιάζ οι γυναίκες. Και συνήθως η απρεπής εμφάνιση συνοδεύεται από υπεροπτική, προκλητική και μη προσήκουσα συμπεριφορά.

4. Παρατηρείται ακόμη να αναγράφονται στις στολές (είτε προβλέπεται, είτε όχι) διάφοροι τίτλοι από τις επιμέρους δράσεις-ομάδες, όπως ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΔΕΛΤΑ, ΖΗΤΑ κ.λ.π. (σαν να υπάρχουν διαφορετικά Σώματα, αφού «βαφτίστηκαν» οι υπηρεσίες αστυνόμευσης-πέραν των ΕΚΑΜ- «Ειδικές Δυνάμεις»), οι οποίοι και προκαλούν σύγχυση τόσο στους Έλληνες, όσο και στους αλλοδαπούς. Σε κάποιες περιπτώσεις θυμίζουν ντελιβεράδες. Αυτό που πρέπει να αναγράφεται λοιπόν ομοιόμορφα στις στολές όλων των αστυνομικών και τα σχετικά εξαρτήματα είναι ο όρος ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και POLICE, ώστε να γίνεται διακριτή και αντιληπτή η ιδιότητά τους. Τίποτα άλλο. Εξάλλου πρόκειται για όρο ελληνικής προέλευσης, αφού ο διεθνής όρος POLICE, POLIZEI κ.λ.π. προέρχεται από τη λατινική POLITIA, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «πόλις» και «πολιτεία».

5.Συμπερασματικά το ερώτημα που προκύπτει είναι: Μπορούν τελικά οι Ηγεσίες της ΕΛ-ΑΣ (πολιτικές –αστυνομικές) να χειριστούν και να λύσουν τα σοβαρά «δομικά» προβλήματα με το δαιδαλώδες οργανόγραμμα και τις πολυάριθμες διάσπαρτες ομάδες, που αντιμετωπίζει το Σώμα και ταυτόχρονα να επιβάλουν μια αξιοπρεπή και ομοιόμορφη εμφάνιση;;;