Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Τεχνικού Αντωνιάδη Συμεών του Χρήστου (ΑΜ:60521), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Κομοτηνή. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:5715138023/13-12-2021).

β. Υπολοχαγό Πεζικού Βελισσαρίου Αλέξιο του Βασιλείου (ΑΜ:64907), που γεννήθηκε το έτος 1990 στο Αμαρούσιο Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:2465943124/13-12- 2021).

γ. Υπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγιωτίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64973), που γεννήθηκε το έτος 1990 στην Δράμα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:6786236170/13-12-2021).

δ. Υπολοχαγό Πυροβολικού Τζιανακάκη Νικόλαο του Δημητρίου (ΑΜ:61707), που γεννήθηκε το έτος 1975 στις Σέρρες. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:2087936611/13-12-2021).

ε. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππά Ευάγγελο του Δημητρίου (ΑΜ:65615), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Βέροια. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1131681342/13-12-2021).

στ. Ανθυπολοχαγό Υγειονομικού Βάγγαλη Αθηνά του Φωτίου (ΑΜ:67972), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Καλλιθέα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:5011237922/13-12-2021).

ζ. Ανθυπολοχαγό Τεχνίτη Πεζικού Τσαουσίδη Γεώργιο του Παύλου (ΑΜ:68389), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Μελβούρνη Αυστραλίας.(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1081184550/13-12-2021).

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.